Logo BIP
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Siemyśl

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
64 - rozwiń Interpelacja w sprawie złego stanu dróg: Trzynik - Wszemierzyce, Trzynik - Siemyśl, w miejscowości Trzynik interpelacja interpelacja zbiorowa 2024-02-21 2024-03-04
63 - rozwiń Interpelacja w sprawie niszczenia ścieżki rowerowej w Charzynie interpelacja Wojciech Pańka 2024-01-05 2024-01-15
62 - rozwiń Interpelacja w sprawie naprawy dróg gminnych w Charzynie interpelacja Wojciech Pańka 2024-01-05 2024-01-15
61 - rozwiń Interpelacja ws. wprowadzenia wnioskowanej organizacji ruchu na ul. Topolowej i ks. Wyciślika w Siemyślu interpelacja Michał Paszko 2023-10-09 2023-10-23
60 - rozwiń Interpelacja w sprawie montażu 2 radarowych wyświetlaczy prędkości na ul. Wojska Polskiego w Charzynie interpelacja Wojciech Pańka 2023-10-03 2023-10-25
59 - rozwiń interpelacja ws. naprawy pobocza w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3314Z w Trzyniku interpelacja Jacek Pliszka 2023-03-31 2023-05-11
58 - rozwiń Interpelacja w sprawie zamontowania znaku zakazu parkowania w bramie wjazdowej obok sali wiejskiej w Charzynie interpelacja Wojciech Pańka 2023-01-30 2023-02-14
57 - rozwiń Interpelacja ws. zamontowania barierki ochronnej na ul. Wojska Polskiego w Charzynie interpelacja Wojciech Pańka 2023-01-12 2023-03-01
56 - rozwiń Interpelacja w sprawie zmiany sposobu rozliczania diet dla sołtysów interpelacja Krzysztof Sochacki 2022-12-15 2023-01-03
55 - rozwiń Interpelacja w sprawie ustawienia przy ul. Ogrodowej w Siemyślu znaku zakazu postoju pojazdów interpelacja Krzysztof Sochacki 2022-12-15 2023-02-17
54 - rozwiń Interpelacja w sprawie wyjaśnienia sprawy dotyczącej użyczenia płyt Farmie Wiatrowej Kołobrzeg i Farmie Wiatrowej Siemyśl interpelacja Michał Paszko 2022-09-29 2022-10-10
53 - rozwiń Interpelacja w sprawie zabezpieczenia wyjazdu z drogi obok cmentarza w Charzynie interpelacja Wojciech Pańka 2022-09-22 2022-12-27
52 - rozwiń Interpelacja w sprawie skierowania wniosku do zarządcy drogi nr 3309Z o zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na ul. Wojska Polskiego w Charzynie interpelacja Wojciech Pańka 2022-09-22 2022-12-27
51 - rozwiń Interpelacja w sprawie publicznych przewozów na trasie Kędrzyno (Byszewo, Morowo, Świecie Kołobrzeskie) - Kołobrzeg interpelacja Krzysztof Wers 2022-08-04 2022-08-10
50 - rozwiń Interpelacja w sprawie poprawy stanu dróg gminnych - ul. Rumiankowej i Lipowej w Charzynie interpelacja Wojciech Pańka 2022-07-21 2022-07-26
49 - rozwiń Interpelacja w sprawie zniszczonej drogi łączącej ul. Zieloną i Lawendową w Charzynie interpelacja Wojciech Pańka 2022-06-14 2022-06-21
48 - rozwiń Interpelacja w sprawie skoszenia trawy przy skrzynkach na listy na ul. Szkolnej w Charzynie interpelacja Wojciech Pańka 2022-06-14 2022-06-21
47 - rozwiń interpelacji w sprawie naprawy drogi powiatowej 3311Z na odcinku Siemyśl - Trzynik interpelacja Jacek Pliszka 2022-04-29 2022-05-24
46 - rozwiń Interpelacja w sprawie przejęcia drogi powiatowej w Byszewie interpelacja Krzysztof Wers 2022-03-28 2022-04-14
45 - rozwiń Doprowadzenie prądu do sołeckiego blaszanego budynku gospodarczego w Trzyniku interpelacja Krzysztof Sochacki 2022-02-16 2022-03-10
44 - rozwiń Uzupełnienie ubytków jezdni na drodze Trzynik-Siemyśl interpelacja Krzysztof Sochacki 2022-02-16 2022-03-14
43 - rozwiń Interpelacja w sprawie wykonania rowu melioracyjnego przy dz. nr 418 w Charzynie interpelacja Wojciech Pańka 2022-01-28 2022-02-16
42 - rozwiń Interpelacja w sprawie poprawy stanu chodnika wzdłuż terenu kościoła w Charzynie interpelacja Wojciech Pańka 2022-01-28 2022-02-16
41 - rozwiń Interpelacja w sprawie skierowania wniosku do zarządcy drogi nr P3317Z dotyczącego wycięcia drzew interpelacja Wojciech Pańka 2022-01-28 2022-02-09
40 - rozwiń Interpelacja w sprawie poprawy stanu technicznego dróg gminnych w Charzynie interpelacja Wojciech Pańka 2022-01-28 2022-02-16
39 - rozwiń Interpelacja w sprawie zwiększenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu gminy interpelacja Wojciech Pańka 2021-12-29 2022-01-12
38 - rozwiń Interpelacja dot. montażu barier ochronnych na ul. Wojska Polskiego w Charzynie interpelacja Wojciech Pańka 2021-12-29 2022-01-04
37 - rozwiń Interpelacja dot. wycięcia odrostów drzew przy drodze powiatowej nr 33112 na odcinku Siemyśl-Trzynik interpelacja Jacek Pliszka 2021-08-03 2021-08-05
36 - rozwiń Interpelacja dot. montażu śmietnika w Charzynie interpelacja Wojciech Pańka 2021-07-29 2021-07-30
35 - rozwiń Interpelacja dot. poprawy stanu technicznego placów zabaw w Charzynie interpelacja Wojciech Pańka 2021-07-29 2021-07-30
34 - rozwiń Uszkodzenie i zajęcie gminnej drogi w Charzynie interpelacja Janusz Tasak 2021-07-05 2021-07-14
33 - rozwiń Usunięcie drzewa przy drodze powiatowej w Nieżynie przy skrzyżowaniu na drodze do Unieradza interpelacja Janusz Tasak 2021-07-05 2021-07-07
32 - rozwiń Wyrównanie zalegającej ziemi na ul. Szkolnej w Charzynie interpelacja Janusz Tasak 2021-07-05 2021-08-31
31 - rozwiń Zamontowanie lustra naprzeciwko wyjazdu przy ul. Kołobrzeskiej 8 interpelacja Janusz Tasak 2021-07-05 2021-07-14
30 - rozwiń Pilne wycięcie poboczy i odrostów drzew po obu stronach drogi powiatowej Siemyśl-Trzynik interpelacja Krzysztof Sochacki 2021-06-21 2021-08-04
29 - rozwiń Ustawienie znaku zakazu postoju pojazdów przy ul. Ogrodowej w Siemyślu interpelacja Krzysztof Sochacki 2021-06-21 2021-06-29
28 - rozwiń Dofinansowanie ogrodzenia świetlicy w Niemierzu interpelacja Wiesław Hrycenko 2021-06-14 2021-06-16
27 - rozwiń Montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w Charzynie interpelacja Wojciech Pańka 2021-05-25 2021-06-02
26 - rozwiń Wykonanie zatoczki autobusowej w miejscowości Mącznik. interpelacja Wojciech Pańka 2021-05-25 2021-07-06
25 - rozwiń Montaż wiaty przystankowej w miejscowości Mącznik. interpelacja Wojciech Pańka 2021-05-25 2021-09-21
24 - rozwiń Podjęcie działań w celu zwalczania pijaństwa na przystanku w Nieżynie. interpelacja Wojciech Pańka 2021-05-25 2021-06-21
23 - rozwiń Usunięcie dzikiego wysypiska śmieci przy ul. Polnej w Charzynie interpelacja Wojciech Pańka 2021-04-19 2021-05-10
22 - rozwiń Budowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Charzynie interpelacja Wojciech Pańka 2021-04-19 2021-05-11
21 - rozwiń Dokończenie remontu ul. Wojska Polskiego w Charzynie (wjazdy na posesję) interpelacja Wojciech Pańka 2021-04-19 2021-05-11
20 - rozwiń Oznakowanie ul. Świerkowej w Charzynie interpelacja Wojciech Pańka 2021-04-19 2021-05-26
19 - rozwiń Poprawa stanu technicznego pomnika w Charzynie interpelacja Wojciech Pańka 2021-04-19 2021-04-30
18 - rozwiń Oznaczenie hydrantu przy ul. Szkolnej w Charzynie. interpelacja Wojciech Pańka 2021-04-12 2021-04-29
17 - rozwiń Poprawa nawierzchni ul. Lipowej w Charzynie. interpelacja Wojciech Pańka 2021-04-12 2021-04-14
16 - rozwiń Montaż lustra drogowego przy ul. Szkolnej w Charzynie. interpelacja Wojciech Pańka 2021-04-12 2021-05-05
15 - rozwiń Przeniesienie punktu telekomunikacji z budynku remizy w Charzynie. interpelacja Wojciech Pańka 2021-04-12 2021-09-21
14 - rozwiń Przeniesienie pojemników na odzież używaną w Charzynie. interpelacja Wojciech Pańka 2021-04-12 2021-04-29
13 - rozwiń Naprawa pasa drogowego przy nowo wybudowanym chodniku w Białokurach interpelacja Stanisław Chabera 2021-03-23 2021-04-22
12 - rozwiń Pilna potrzeba wycięcia odrostów na odcinku drogi powiatowej Trzynik - Siemyśl interpelacja Jacek Pliszka 2020-12-17 2021-02-16
11 - rozwiń Zamontowanie progu zwalniającego na ul. Szkolnej w Siemyślu (na wysokości Domu Kultury) interpelacja Mirosław Tarnopolski 2020-09-30 2020-11-27
10 - rozwiń Usunięcie żywopłotu znajdującego się przy ul. Kołobrzeskiej w Siemyślu interpelacja Janusz Tasak 2020-09-30 2020-11-24
9 - rozwiń Zamontowanie lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Kołobrzeskiej w Siemyślu interpelacja Janusz Tasak 2020-09-30 2020-11-27
8 - rozwiń Potrzeba podjęcia działań w celu likwidacji fetoru wydobywającego się z przepompowni ścieków przy ul. Szkolnej w Charzynie. interpelacja Janusz Tasak 2020-09-30 2020-10-27
7 - rozwiń Remont dróg przebiegających przez Sołectwo Byszewo, które zostały zdewastowane przez firmy budujące drogę S6 oraz czy te firmy miały prawo korzystać z tych dróg. interpelacja Krzysztof Wers 2019-10-29 2019-11-15
6 - rozwiń Stworzenie mapy z zasięgiem strefy oddziaływania elektrowni wiatrowych 10H, która pomoże w ocenie możliwości uzyskania zgody pod zabudowę mieszkaniową interpelacja Michał Paszko 2019-09-12 2019-09-27
5 - rozwiń Zgłoszenie pilnej potrzeby wycięcia odrostów drzew na odcinku drogi powiatowej Trzynik - Gościno interpelacja Jacek Pliszka 2019-03-19 2019-03-25
4 - rozwiń Otrzymanie informacji na temat terminu dokończenia prac ul. Szkolnej w Charzynie interpelacja Jacek Pliszka 2019-03-19 2019-03-25
3 - rozwiń Naprawa chodnika przy drodze powiatowej w Białokurach od skrzyżowania w kierunku Świecia Kołobrzeskiego interpelacja Stanisław Chabera 2019-03-19 2019-03-29
2 - rozwiń Naprawa drogi powiatowej w Białokurach od skrzyżowania w kierunku Świecia Kołobrzeskiego interpelacja Stanisław Chabera 2019-03-19 2019-03-25
1 - rozwiń Otrzymanie informacji o procedurach rozpatrywania wniosków do budżetu składanych przez sołectwa. interpelacja Marian Kurnik 2018-12-18 2018-12-31