Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego stała 2018-11-29 Nr 3/II/18
Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu stała 2018-11-29 Nr 4/II/18
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-29 Nr 5/II/18
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-11-29 Nr 6/II/18