Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu

Zakres działania i skład komisji.

Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-29 uchwałą nr Nr 4/II/18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grażyna Martysz-Kociak członek
Karol Mata członek
Wojciech Pańka 0przewodniczący
Michał Paszko 1 wiceprzewodniczący
Piotr Śliwiński członek