Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Naprawa pasa drogowego przy nowo wybudowanym chodniku w Białokurach

Numer: 13, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Siemyśl
data wpływu: 2021-03-23, data przekazania: 2021-03-23

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Stanisław Chabera radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-04-22