Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Otrzymanie informacji o procedurach rozpatrywania wniosków do budżetu składanych przez sołectwa.

Numer: 1, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Siemyśl
data wpływu: 2018-12-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marian Kurnik radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: Skarbnik Gminy, data odpowiedzi: 2018-12-31