Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Otrzymanie informacji na temat terminu dokończenia prac ul. Szkolnej w Charzynie

Numer: 4, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-03-19

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jacek Pliszka wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-03-25