Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Usunięcie żywopłotu znajdującego się przy ul. Kołobrzeskiej w Siemyślu

Numer: 10, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Siemyśl
data wpływu: 2020-09-30, data przekazania: 2020-10-02

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Janusz Tasak przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Siemyśl

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-11-24