Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Oznaczenie hydrantu przy ul. Szkolnej w Charzynie.

Numer: 18, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Siemyśl
data wpływu: 2021-04-12, data przekazania: 2021-04-12

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Wojciech Pańka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Siemyśl

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-04-29