Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Stworzenie mapy z zasięgiem strefy oddziaływania elektrowni wiatrowych 10H, która pomoże w ocenie możliwości uzyskania zgody pod zabudowę mieszkaniową

Numer: 6, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Siemyśl
data wpływu: 2019-09-12

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Michał Paszko radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-09-27