Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Przeniesienie punktu telekomunikacji z budynku remizy w Charzynie.

Numer: 15, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Siemyśl
data wpływu: 2021-04-12, data przekazania: 2021-04-12

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Wojciech Pańka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Siemyśl

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-09-21