Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Poprawa stanu technicznego pomnika w Charzynie

Numer: 19, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Siemyśl
data wpływu: 2021-04-19, data przekazania: 2021-04-19

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Wojciech Pańka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Siemyśl

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-04-30