Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Naprawa drogi powiatowej w Białokurach od skrzyżowania w kierunku Świecia Kołobrzeskiego

Numer: 2, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-03-19

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Stanisław Chabera radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-03-25