Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zgłoszenie pilnej potrzeby wycięcia odrostów drzew na odcinku drogi powiatowej Trzynik - Gościno

Numer: 5, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-03-19

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jacek Pliszka wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-03-25