Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Remont dróg przebiegających przez Sołectwo Byszewo, które zostały zdewastowane przez firmy budujące drogę S6 oraz czy te firmy miały prawo korzystać z tych dróg.

Numer: 7, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Siemyśl
data wpływu: 2019-10-29, data przekazania: 2019-11-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Wers radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Siemyśl

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-11-15