Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Usunięcie drzewa przy drodze powiatowej w Nieżynie przy skrzyżowaniu na drodze do Unieradza

Numer: 33, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Siemyśl
data wpływu: 2021-07-05, data przekazania: 2021-07-06

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Janusz Tasak przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Siemyśl

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-07-07