Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Ustawienie znaku zakazu postoju pojazdów przy ul. Ogrodowej w Siemyślu

Numer: 29, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Siemyśl
data wpływu: 2021-06-21, data przekazania: 2021-06-21

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Sochacki radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Siemyśl

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-06-29