Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Montaż wiaty przystankowej w miejscowości Mącznik.

Numer: 25, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Siemyśl
data wpływu: 2021-05-25, data przekazania: 2021-05-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Wojciech Pańka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Siemyśl

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-09-21