Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Podjęcie działań w celu zwalczania pijaństwa na przystanku w Nieżynie.

Numer: 24, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Siemyśl
data wpływu: 2021-05-25, data przekazania: 2021-05-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Wojciech Pańka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-06-21