Kontakt

Kontakt z Biurem Rady

Biuro Rady Gminy Siemyśl - Danuta Dobrowolska
telefon - 943 585 325
rada.gminy@siemysl.pl