Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie zwiększenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu gminy

Numer: 39, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Siemyśl
data wpływu: 2021-12-29, data przekazania: 2021-12-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Wojciech Pańka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Siemyśl

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2022-01-12