Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja dot. montażu barier ochronnych na ul. Wojska Polskiego w Charzynie

Numer: 38, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Siemyśl
data wpływu: 2021-12-29, data przekazania: 2021-12-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Wojciech Pańka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Siemyśl

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2022-01-04