Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja dot. montażu śmietnika w Charzynie

Numer: 36, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Siemyśl
data wpływu: 2021-07-29, data przekazania: 2021-07-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Wojciech Pańka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Siemyśl

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-07-30